سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > اثر ویتامین C و شیرین‌کننده زایلیتول بر میزان جذب روده‌ای کاتچین‌های چای سبز

اثر ویتامین C و شیرین‌کننده زایلیتول بر میزان جذب روده‌ای کاتچین‌های چای سبز

اثر ویتامین C و شیرین‌کننده زایلیتول بر میزان جذب روده‌ای کاتچین‌های چای سبز

اثر ویتامین C و شیرین‌کننده زایلیتول بر میزان جذب روده‌ای کاتچین‌های چای سبز

اثر چای سبز فرموله شده با ویتامین C و زایلیتول (نوعی شیرین کننده) بر انتقال سلولی کاتچین گالاته و غیرگالاته در ناحیه روده مطالعه شد. انتقال کاتچین‌ها از مسیرهای اپیکال به بازولترال و از بازولترال به اپیکال اندازه‌گیری شد. اپیکال و بازولترال نوعی غشای سلولی هستند.

اثر ویتامین C در دوزهای (ppm) 4، 10 و 20 ، زایلیتول در دوزهای (ppm) 11، 27/5 و 55 و ترکیب‌هایی از هر دو آن‌ها بر میزان انتقال روده‌ای کاتچین‌ها آزمایش شد. نتایج نشان می‌دهند که اِپی‌کاتچین (EC) در مقایسه با سایر کاتچین‌ها کمتر جذب شد و افزودن زایلیتول و ویتامین C در دوزهای ذکر شده و در ترکیب با یکدیگر میزان انتقال کاتچین‌های غیرگالاته مانند اِپی‌کاتچین (EC) و اِپی‌گالوکاتچین (EGC) را افزایش داد. ویتامین C بر انتقال روده‌ای اِپی‌کاتچین (EC) مؤثرترین است. انتقال روده‌ای کاتچین‌هایِ گالاته از فرمولاسیون‌های حاوی ویتامین C و زایلیتول، در مقایسه با فرمولاسیون حاوی کاتچین به تنهایی، در روشی وابسته به دوز به طور قابل توجهی افزایش یافت. نتایج مطالعه نشان می‌دهند که متعادل‌سازی فرمولاسیون چای سبز با ویتامین . و زایلیتول تحویل و قابلیت دسترسی زیستی کاتچین‌ها در انسان‌ها را افزایش می‌دهد.

 

 

- Jae-Hwan, C., Sol, K., Sang-Jun, L., Jin-Oh, C., Yu-Jin, O., & Soon-Mi, S. (2103). Green Tea Formulations with Vitamin C and Xylitol on Enhanced Intestinal Transport of Green Tea Catechins. Journal of Food Science, 78(5), doi: 10.1111/1750-3841.12112. Retrieved from

http://science.naturalnews.com/pubmed/23551173.html

هشتگ :اشتراک گذاری :