سلامت در رسانه ها > تاثیر اعجاب انگیز یک گیاه در تهوع بارداری

تاثیر اعجاب انگیز یک گیاه در تهوع بارداری

تاثیر اعجاب انگیز یک گیاه در تهوع بارداری

تاثیر اعجاب انگیز یک گیاه در تهوع بارداری

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر كپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بارداری و مقایسه آن با ویتامین B6 توسط مژگان فیروز بخت،مربی گروه مامایی دانشگاه آزاد اسلامی بابل و جمعی از همکارانش انجام شده است.

تهوع و استفراغ از شایعترین عوارض دوران بارداری است كه اغلب مورد توجه قرار نمی‌گیرد.مصرف داروهای شیمیایی بخصوص در هفته‌های اول بارداری سبب بروز نگرانی در مادر و خانواده او به دلیل خطر تراتوژنیسیته می‌شود. استفاده از گیاهان دارویی نگرانی‌های مصرف داروهای شیمیایی را ندارد.

این مطالعه به صورت كار‌آزمایی بالینی طی 11 ماه روی 80 نفر از زنان باردار تك‌قلو با سن حاملگی كمتر از 20 هفته كه دچار تهوع و استفراغ بارداری بوده و تاكنون تحت درمان قرار نگرفته بودند پس از تقسیم تصادفی در دو گروه تحت درمان با زنجبیل و ویتامین B6 چهار بار در روز به مدت چهار روز انجام شد.

شدت تهوع و دفعات تهوع و استفراغ بر اساس نمودار دیداری 24 ساعت قبل از درمان و طی روز‌های درمان سنجیده شد. هفت روز پس از درمان، نحوه پاسخ به درمان با استفاده از مقیاس 5 قسمتی لیكرت سنجیده شد.

یافته های حاصل از این بررسی بیانگر تأثیر زنجبیل در كاهش شدت تهوع و کاهش دفعات تهوع و استفراغ بارداری بود. تفاوت معنی‌داری بین دو گروه در كاهش شدت تهوع، دفعات تهوع و دفعات استفراغ مشاهده نشد.

نتایج مطالعه نشان می دهد كه زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بارداری موثر است ولی مصرف آن نیاز به مطالعات گسترده‌تری جهت تعیین دوز مناسب دارو و بررسی عوارض مادری و جنینی در نتیجه مصرف آن دارد.

http://seemorgh.com

 

هشتگ :اشتراک گذاری :