سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > مطالعه‌ای بر اثرات عصاره چای سیاه غنی از تئافلاوین بر دردهای عضلانی، استرس اکسیداتیو و پاسخ‌های غدد درون‌ریز در تمرین‌های تناوبی بی‌هوازی حاد

مطالعه‌ای بر اثرات عصاره چای سیاه غنی از تئافلاوین بر دردهای عضلانی، استرس اکسیداتیو و پاسخ‌های غدد درون‌ریز در تمرین‌های تناوبی بی‌هوازی حاد

مطالعه‌ای بر اثرات عصاره چای سیاه غنی از تئافلاوین بر دردهای عضلانی، استرس اکسیداتیو و پاسخ‌های غدد درون‌ریز در تمرین‌های تناوبی بی‌هوازی حاد

مطالعه‌ای بر اثرات عصاره چای سیاه غنی از تئافلاوین بر دردهای عضلانی، استرس اکسیداتیو و پاسخ‌های غدد درون‌ریز در تمرین‌های تناوبی بی‌هوازی حاد

در حال حاضر دوره بهبودی (ریکاوری) بعد از ورزش بسیار شدید به مسئله بسیار مهمی تبدیل شده است؛ چراکه ورزش و تمرین ورزشی نیز رقابتی‌تر شده است. اغلب پس از یک دوره تمرین نسبتا شدید، دردهای عضلانی، کاهش قدرت و توان و کاهش عملکرد فرد به دنبال آن رخ می دهد. با کاهش میزان و مدت زمان این اثرات نامطلوب، یک ورزشکار می تواند مکررا تمرینات ورزشی بیشتری را انجام دهد و عملکرد دراز مدت آن افزایش می‌یابد. مکمل‌های آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی، مانند تئافلاوین‌های موجود در چای سیاه، استرس اکسیداتیو و التهاب ناشی از عوامل استرس‌زای فیزویولوژکی را کاهش می دهند. در سال 2010 اثر عصاره چای سیاه بر تغییر درد عضلانی تاخیر یافته (DOMS)، استرس اکسیداتیو، التهاب و پاسخ های کورتیزول (CORT)  به تمرین ورزشی بی هوازی بسیار شدید مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن در مجله Journal of the International Society of Sports Nutrition منتشر شد. درد عضلانی تاخیر یافته (DOMS) معمولا بعد از تمرین ورزشی غیرعادی یا بسیار شدید و بیشتر در تمرینات بی‌هوازی اتفاق می‌افتد. درد معمولا در 24 ساعت اول پس از تمرین احساس می شود و می‌تواند 5 تا 7 روز پس از آن طول بکشد. تمرین های ورزشی شدید باعث فعالیت محور هیپوتالاموسی-هیپوفیز-آدرنال می شود که منجر به آزادسازی کورتیزول و سایر هورمون های کاتابولیکی (مجموعه واکنش هایی که در اثر آزادسازی انرژی، ترکیبات پیچیده به اجزای ساده تر آن ها شکسته می شوند.)  می شود.  به واسطه ویژگی کاتابولیکی، این هورمون‌ها نیز به طور غیرمستقیم منجر به آسیب سلولی عضله می‌شوند. 

در این آزمایش 18 مرد با میانگین سن 21/3 سال با بیش از 1 سال سابقه در تمرین وزنه برداری، شرکت کردند. افراد روزانه عصاره چای سیاه (1/760 میلی گرم) یا دارونما را به مدت 9 روز مصرف کردند. هر فرد ابتدا یک دوره آشنایی را به منظور اثر تمرین ورزشی بر آزمون بی هوازی، تکمیل کرد، سپس دو دوره‌ی آزمایشی جداگانهT1)  وT2) را تکمیل کرد. هر دوره T1  و  T2شامل یک آزمون 30 ثانیه‌ای وینگیت (آزمونی برای سنجش توان و ظرفیت بی‌هوازی) و 8 دوره تمرین ورزشی اینتروال ِ(تمرین‌های ورزشی متناوب شدید و آرام) بی هوازیِ 10 ثانیه‌ای بودند. در طول آزمون های T1 و T2، ترکیب بدنی افراد شرکت کننده ارزیابی شد و نمونه های خونی آن ها قبل، بلافاصله، 30 ثانیه و 60 ثانیه پس از آزمون وینگیت جمع‌آوری شد تا در نهایت شاخص‌های استرس اکسیداتیو، گلوتاتیون کل GSH) ) و اکسید شده (GSSG)، کورتیزول و عوامل التهاب زا سنجیده شوند. همچنین از نمونه های خون مویرگی برای سنجش میزان تجمع لاکتات در خون و دوره بهبودی (ریکاوری) استفاده شد. براساس نتایج، در مقایسه با دارونما، عصاره چای سیاه درد عضلانی تاخیر یافته (DOMS) پایین‌تری را در 24 ساعت و 48 ساعت پس از آزمون ایجاد کرد. همچنین کورتیزول کمتری نسبت به دارونما ترشح کرد اما در میزان عوامل التهاب‌زا اختلاف قابل توجهی مشاهده نشد. می توان نتیجه گرفت که مصرف عصاره چای سیاه غنی از تئافلاوین منجر به پیشرفت دوره بهبودی (ریکاوری) و کاهشی در میزان استرس اکسیداتیو و پاسخ‌های درد عضلانی تاخیر یافته (DOMS) در تمرین‌های ورزشی متناوب بی‌هوازی شدید می‌شود. پیشرفت دوره بهبودی می‌تواند برای تمام افراد شرکت کننده در تمرین بی هوازیِ بسیار شدید مفید باشد چراکه باعث افزایش تعداد دفعات تمرین ورزشی می شود.

 

M.Arent, S., Senso, M., L.Golem, D., & H.McKeever, K. (2010). The effects of Theaflavin-Enriched Black Tea Extract on Muscle Soreness, Oxidative Stress, Inflammation, and Endocrine Responses to Acute Anaerobic Interval Training: A Randomized, Double-Blind, Crossover Study. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 7,11. Retrieved from https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-7-11

 

Wingate Anaerobic Test. science for sport. Retrieved from https://www.scienceforsport.com/wingate-anaerobic-test/

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/catabolism

 

هشتگ :اشتراک گذاری :