سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > ویژگی ضد سمیت فلزی کاتچین چای سبز

ویژگی ضد سمیت فلزی کاتچین چای سبز

ویژگی ضد سمیت فلزی کاتچین چای سبز

ویژگی ضد سمیت فلزی کاتچین چای سبز

فلزات سنگین به عنوان اجزاء طبیعی پوسته زمین وجود دارند و به دلیل اینکه تجزیه یا تخریب نمی‌شوند، آلودگی‌های محیطی پایدار هستند. اثرات زیانبار گوناگون بر سلامت در مواجه با فلزات سنگین موجود در محیط زیست یک دغدغه جدی و چالش در سطح جهانی است. کادمیوم یک فلز بسیار سمی است که در مناطق صنعتی یافت می‌شود. اثرات مضر کادمیوم بر اختلالات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و رفتاری در حیوانات و انسان‌ها پیش از این اثبات شده است. کاتچین چای سبز فعالیت آنتی‌اکسیدانی و حبس رادیکال‌های آزاد را نشان می‌دهد که سیستم سم‌زدایی را از طریق القاء انتخابی یا اصلاح آنزیم‌های متابولیک فاز I و II تحریک می‌کند. مطالعه‌ای به منظور تشخیص اثر آنتی‌اکسیدانی و ضد سمیت فلزی کاتچین چای سبز برعلیه کادمیوم کلراید در موش انجام شد.
در این آزمایش موش‌های بالغ نژاد Swiss albino با دوزهای متفاوت کادمیوم کلراید در حضور (گروه تجربی) یا عدم حضور (گروه کنترل) کاتچین چای سبز مسموم شدند و انتخاب دوز کاتچین مطالعه شد. دوز بهینه کاتچین با مصرف 1000، 15000، 2000، 5000 و 7500 (میکروگرم/ کیلوگرم وزن بدن حیوان/ روزانه) کاتچین به مدت 15روز متوالی تعیین شد و پس از آن آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی (سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز)، آنزیم‌های فاز I (سیتوکروم P- 450 و سیتوکروم b5)، آنزیم‌های فاز II (گلوتاتیون S- ترنسفراز و DT-دیافوراز)، مولکول آنتی‌اکسیدانی (گلوتاتیون کاهش یافته) و سطح لیپید پراکسیداسیون در بیضه‌ها، کبد و خون پس از 24 ساعت، روز هفتم، شانزدهم و سی و یکم از مصرف کاتچین بررسی شدند.
مؤثرترین دوز کاتچین 7500 میکروگرم بدست آمد زیرا این دوز به طور قابل توجهی آنزیم‌های فاز I و II، و پارامترهای آنتی‌اکسیدانی را افزایش و لیپید پراکسیداسیون را کاهش داد.
بنابر نتایج موجود، مشاهده شد که کاتچین چای سبز قدرت کاهش اثرات زیان‌آور کادمیوم کلراید را در پستانداران دارد.Sharma, P., & K. Goyal, P. (2015). Anti-Oxidative and Anti-Metalotoxic Properties of Green Tea Catechin: A Preliminary Study. American Journal of Ethnomedicine, 2(1), 21-38. Retrieved from http://www.imedpub.com/articles/antioxidative-and-antimetalotoxic-properties-of-green-tea-catechin-a-preliminary-study.pdf

هشتگ :اشتراک گذاری :