سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > کُرُوم و پلی‌فنول‌های دارچین حساسیت انسولینی را بهبود می‌دهند

کُرُوم و پلی‌فنول‌های دارچین حساسیت انسولینی را بهبود می‌دهند

کُرُوم و پلی‌فنول‌های دارچین حساسیت انسولینی را بهبود می‌دهند

کُرُوم و پلی‌فنول‌های دارچین حساسیت انسولینی را بهبود می‌دهند

ترکیباتی طبیعی که باعث بهبود حساسیت انسولینی می‌شوند شامل کُرُوم و پلی‌فنول‌های موجود در دارچین هستند. این ترکیبات اثرات مشابه بر سیگنال‌دهی انسولین و کنترل گلوکز نیز دارند.
علائم کمبود کروم شبیه علائم سندرم متابولیک هستند و مکمل کُرُوم باعث بهبود تمام این علائم در نمونه‌های انسانی شده است. در یک مطالعه کنترل شده- دارونما، دوسوکور نشان داده شده است که گلوکز، انسولین، کلسترول و هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) تماما در بیماران با دیابت نوع 2 به دنبال مصرف مکمل کُرُم بهبود یافته‌اند. همچنین پلی‌فنول‌های دارچین حساسیت انسولینی را در بدن موجود زنده، در مطالعات حیوانی و انسانی بهبود داده است.
دارچین میانگین گلوکز سرم ناشتا (29- 18 درصد)، تری آسیل گلیسرول (30-23 درصد)، کلسترول کل (26-12 درصد) و کلسترول LDL (27-7 درصد) را در افراد با دیابت نوع 2 بعد از 40 روز مصرف روزانه‌ی 6-1 گرم دارچین کاهش می‌دهد.
مطالعات نشان داده‌اند که افراد با سندرم متابولیک که عصاره آبی دارچین را مصرف می‌کنند گلوکز سرم ناشتا، فشار خون سیستولیک و درصد چربی بدن آن‌ها بهبود یافته و توده بدنی بدون چربی آن‌ها، در مقایسه با گروه دارونما (کنترل) افزایش یافته بود.
همچنین در مطالعاتی که در آن‌ها از عصاره آبی دارچین استفاده کرده بودند، بهبودی‌هایی در وضعیت گلوکز ناشتا، تحمل گلوکز و حساسیت انسولینی در زنان با مقاومت انسولینیِ مرتبط با سندرم تخمدان پلی‌کیستیک نشان داه شده است.
برای هر دو مکمل کروم و دارچین تمامی مطالعات اثرات مفید را گزارش نکردند و پاسخ‌ها مرتبط با مدت زمان مصرف کروم و دارچین و میزان چاقی و عدم تحمل گلوکز در افراد بود.


Anderson, R.A. (2008). Chromium and Polyphenols from Cinnamon Improve Insulin Sensitivity. Proceedings of the Nutrition Society, 67(1), 48-53. Retrieved from http://science.naturalnews.com/pubmed/18234131.html

هشتگ :اشتراک گذاری :